ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันทำแนวกันไฟ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พล.ร.7, (ร.7 พัน.5) / ชุดบรรเทาสาธารณภัยฯ / อบต.บ้านกาศ และราษฎรจิตอาสาฯ บ.ท่าข้าม (หย่อมบ้านดอยคำ) ทำแนวกันไฟ บริเวณหลังวัดถ้ำพระโบราณ (ถ้ำเหง้า) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.