ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 051700 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. เข้าพบปะ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ให้กับ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก และฝากให้ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไปบอกต่อกับผู้ปกครองที่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.