นายทหาร ทำการฝึกทบทวนท่ากระบี่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.พ.61 กำลังพลนายทหาร ร.7 พัน.5 ทำการฝึกทบทวนท่ากระบี่และให้คำแนะนำในการฝึกสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อให้การใช้ท่ากระบี่ในการร่วมพิธีต่างๆ เป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ หน้า บก.ร.7 พัน.5