อบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ก.พ.61 พล.ท.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคที่ 3 และ พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคที่ 3 ได้เดินทางมาพบปะสมาชิก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมทั้งได้สรุปชี้แจง ผลการดำเนินงานในห้วง ปีงบประมาณที่ ผ่านมา และได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วย เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย 9 ก.พ.61 โดยมี พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมพู ฝอ.3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2