เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการแผนบรรเทาสาธารณภัย ทบ.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ม.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วยฯ เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการแผนบรรเทาสาธารณภัย ทบ. ณ โรงแรมฮิป เขตดินแดง กทม.โดยมี พล.ต.นิรันดร ศรีคธา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นประธาน