ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีนมัสการพระพุทธรูปอุ่นเมือง สืบชะตาหลวงบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พิธีสืบชะตาหลวง”เป็นประเพณีของชาวล้านนา ช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วมพิธี ณ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ประมาณ 800 คน โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน