ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.พัฒนา มาตร์มงคล ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน คณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งตรวจเยี่ยมโครงการปลูกกล้วยหอมทอง ในพื้นที่ของ ร้อย.สสช.และ ร้อย.อวบ.ที่ 2 ผบ.ร.7 พัน.5 ยังมอบผลิตผลกล้วยหอมทอง ให้กับคณะเป็นของฝาก ผลการปฏิบัติ คณะได้ชื่นชมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม