มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่นาเติง และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ได้มามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพลของหน่วย ณ ห้องรับรอง บก.ร.7 พัน.5