พิธีเปิดฝายมีชีวิต

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยได้นำคณะคุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางเปิดฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยม่วงกอน บ้านแสงทองเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับ ร.7 พัน.5 , กรม ทพ.36, วชช.มส.หน่วยจัดการศึกษาอ.ปาย , ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปาย, กำนัน ผญบ.ตำบลเวียงใต้, รพ.ปางมะผ้า, และท้องถิ่น อ.ปาย เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ชุ่มชื่น รวมทั้งร่วมสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน