ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยให้การต้อนรับ คุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านต่างๆ ของหน่วย ได้เยี่ยมชมและชิมกาแฟของกำลังพลที่ได้เป็นอาชีพเสริม ร้าน@ ปายคอฟฟี่ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของหน่วย โดยมี ร.ท.ฉลอง เอมสุววรรณ เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินงานของโครงการฯ และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มองผลิตผลกล้วยหอมทอง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นของฝาก..