หน่วยให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยให้การต้อนรับ คุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 โดยมี คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของ ชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 หลังจากนั้น ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกฯ ได้เดินทางเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และติดตามการพัฒนาปรับปรุง และได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ บ.น้ำฮู ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมผู้สูงอายุ การปฏิบัติ ผู้สูงอายุให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มและกันเอง