พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ม.ค.61 พ.อ.ชัยแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของกำลังพล กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย รวมทั้งทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้แสดงทางทหาร 2 ชุดการแสดง การแสดงกายบริหารประกองท่อนซุง, การแสดงยิงปืนฉับพลันทางทหาร โดยมีกำลังพลของหน่วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปาย และผู้ปกครองของทหารใหม่ ร่วมชมการสวนสนามครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานสวนสนาม ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน