องคมนตรี เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ม.ค.61 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชในโอการเดินทางติดตามงานในพระองค์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ คณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ