พิธีมอบโล่ให้กับกำลังพลที่มีคุณลักษณะดีเด่น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบโล่ให้กับกำลังพลที่มีคุณลักษณะดีเด่นในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ครูฝึกดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น , ทหารใหม่ที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเด่น , ทหารใหม่ผู้ยิงปืนดีเด่น , ทหารใหม่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายดีเด่น รวมทั้งให้โอวาทและอบรมทหารใหม่ในโอกาสปิดการฝึกในการลากลับไปเยี่ยมญาติของทหารใหม่ ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำทหารใหม่ในการกระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง การกระทำผิดอื่นๆที่เป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยและกองทัพบก ณ ห้องอบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2