ตรวจความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย ของชุดรักษาความปลอดภัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ม.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ์ คำชมภู นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ร.7 พัน.5 ได้ตรวจความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย ของชุดรักษาความปลอดภัย และชี้แจงเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ร.อ. ศักดิ์ภรต รุ่งสาย เป็นหัวหน้าร้อยรักษาความปลอดภัย ก่อนแยกย้ายออกปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จว.แม่ฮ่องสอน