เข้าร่วมโครงการทบทวนบทเรียนหลังการฝึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ม.ค.61 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2560 พลัดที่ 2 ร.ต.อุดม กันทา ผู้ช่วยผู้ฝึก 1 เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ 3 นายและตัวเเทนของทหารใหม่จำนวน 2 นาย เข้าร่วมโครงการทบทวนบทเรียนหลังการฝึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.หน่วยฝึกมีผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ระดับดีเยี่ยม 2.เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนระดับดีเยี่ยม โดยมี พ.ท ธิติ สุธีรศานต์ ตำเเหน่งนายเเพทย์ศัลยกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เป็นประธานในพิธี และผู้ฝึกเเละตัวเเทนทหารใหม่ได้นำเสนอ นวตกรรมของหน่วยให้กับทางรพ.ค่ายกาวิละรับฟัง