เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย และหน่วยงานราชการ เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และทางหน่วยได้จัดซุ้มกิจกรรม แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เด็กที่มาในงานได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกทั้ง พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภริยา ได้มอบของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ณ สวนสาธารณะโพธิ์ร่มรื่น ม.8 ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน