วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ม.ค.61 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภริยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561 และได้มอบของรางวัล ให้กับเด็กที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันเด็กแห่งชาติต่อไป ณ สนามฟุตซอลบ้านพัก ร.7 พัน.5