บริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพล นายทหาร, นายสิบ, และพลทหารที่ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งตัวแทนเหล่ากาชาดฯ ได้มอบของที่ระลึก ให้กับ ผบ.ร.7.พัน.5 เป็นการขอบคุณหน่วย ร.7 พัน.5