ผบ.ร.7พัน.5 เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 ม.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7พัน.5 ได้มอบขนม , ไอศกรีมให้กับเด็ก และให้กำลังใจครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7พัน.5