ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 ม.ค. 61 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นายทหาร , นายสิบ , พลทหาร และ ครอบครัว ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ ร่วมฟังคติธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5