ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ม.ค. 61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ (โดยกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ) สถานีที่ 1 - 6 โดยมี ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 กล่าวรายงาน