ตรวจสอบประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 ม.ค. 61 ทหารใหม่รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 เข้ารับการแข่งขันตรวจสอบประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ สถานีที่ 6 การสอนอบรม ด้วยคณะกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 3 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย