เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ที่จะเดินทางตรวจพื้นที่และรับฟังข้อคิดเห็นของราษฎร อ.ปาย จว.ม.ส. ครั้งที่1/2561 ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน