นำนายร้อยที่บรรจุใหม่และนายทหารวิ่งเพื่อแนะนำสถานที่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ม.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำนายร้อยที่บรรจุใหม่และนายทหารวิ่งเพื่อแนะนำสถานที่ ที่สำคัญในพื้นที่ อ.ปาย รวมระยะทาง 17 กม.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย