อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยฯได้เข้าอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยตั้งแต่อดีตโบราณสืบต่อกันมายาวนาน แด่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย และหัวหน้าส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.