ต้อนรับ พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน./รอง ผอ.ศอ.ปส.จชต.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน./รอง ผอ.ศอ.ปส.จชต. และอดีต ผบ.พล.ร.7 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.