ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, นายสิบ, ครอบครัว, ข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 62 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ 2561ณ หน้าที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน