มอบกระเช้าและรับคำอวยพร จากผู้บังคับบัญชา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบกระเช้า ให้กับ ผบ.พล.ร.7 , ผบ.ร.7 และ ผบ.ร.17 และรับคำอวยพร จากผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ฐานปบ.การ บ้านแพมกลาง ร้อย.ร.753 อ.ปาย จ.ว.ม.ส.