ร่วมต้อนรับ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.ร.17

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 .ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 , พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ร่วมต้อนรับ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.ร.17 ในพื้นที่ จว.มส. ณ. ฐานปบ.การ บ้านแพมกลาง ร้อย.ร.753 อ.ปาย จว.มส. โดยมี ร.อ.อมฤต สิทธิปิยะสกุล ผบ.ร้อย.ร.753 ให้การต้อนรับ