ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกและรับแจ้งเหตุให้กับประชาชนโครงการ"กองทัพบก พร้อมใจ มอบของขวัญวันปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน" กับกำลังพล ร.7 พัน.5 และ บก.ควบคุม ฉก.ร.17 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของกำลังพลที่มีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.