ผบ.ตรวจเยี่ยม กำลังพลทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กำลังพล ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหาร ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 และร่วมรับประทานอาหาร ณ ที่ พักแรมในสนาม