การเดินทางไกล และพักแรมในสนาม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ธ.ค.60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำทหารใหม่ทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ปฏิบัติภารกิจ การเดินทางไกล และพักแรมในสนาม โดยใช้ระยะทาง 12 ก.ม. และพักแรม 1 คืน