มอบไข่ไก่และน้ำมันพืชเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบไข่ไก่และน้ำมันพืชเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ และกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2561ณ หน้าเสาธง ร.7 พัน.5