ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกและเป็นจุดรับแจ้งเหตุให้กับประชาชน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกและเป็นจุดรับแจ้งเหตุให้กับประชาชน โดยใช้ชื่อกิจกรรมโครงการ "กองทัพบก พร้อมใจ มอบของขวัญวันปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน" กับกำลังพล ร.7 พัน.5 และบก.ควบคุม ฉก.ร.17 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของกำลังพลมีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.