ประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 )

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ธ.ค. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 ) "สถานีที่ 2 บุคคลท่ามือเปล่า และสถานีที่ 3 บุคคลท่าอาวุธ" หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7