พิธีเปิดการประเมินผลตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 )

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ธ.ค.60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหาราบที่ 7 ได้ทำพิธีเปิด การประเมินผลตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ( ครั้งที่ 2 ) โดยมี ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู นายทหารฝ่ายยุทธการ ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธี โดยมี ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ฯ กล่าวรายงาน