ประเมินการตรวจสอบสถานีที่ 6 ถาม-ตอบ 128 ข้อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้รับการประเมินการตรวจสอบสถานีที่ 6 ถาม-ตอบ 128 ข้อ โดยคณะกรรม ร.7 พัน.5 ณ ห้องอบรมใต้ถุน ร้อย อวบ.ที่ 3