พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ธ.ค.60 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วย ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ. ร.7 และ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้น ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของหน่วย , ตรวจโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย