การฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ ของทหารใหม่ 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 6 สถานี ดังนี้ 1. แผนที่ / เข็มทิศ 2. ยุทธวิธี 3. ป้อมสนาม 4. การปฐมพยาบาล 5. นชค. 6. ถาม-ตอบ อาวุธศึกษา 30ข้อ