ฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 5 สถานี ดังนี้ 1.การยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2.การพราง 3.ป้อมสนาม 4.แผนที่และเข็มทิศ 5.ยุทธวิธี