ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ธ.ค. 60 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ( บก.ควบคุม สป.ปส.ชน. ที่ 1 ) และรับฟังแนวทางปฏิบัติงานพร้อม มอบนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุทล่า รอง หน.ชป.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บ้านปางแปก ม. 7 ต. แม่นางเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน