ทหารใหม่ฝึกประจำวัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้ 1. สถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2. การยิงปืนคู่บัดดี้ 3. เครื่องกีดขวาง / นชค. 4. การลาดตระเวนหาข่าว