ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล 'ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา'

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล "ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา" 4 จังหวัด เส้นทาง จว.ลป., ล.พ., ช.ม. และ อ.ปาย จว.ม.ส. มีนักแข่งขันทีมจากจักรยานชั้นนำภายในประเทศ 20 ทีมและทีมนานาชาติ 15 ประเทศและร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน ณ ที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.และปล่อยตัวนักกีฬาบริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน