ทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ประจำอาทิตย์ ครั้งที่ 5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ธ.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้ทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ประจำอาทิตย์ ครั้งที่ 5 บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อทราบสมรรถถาพร่างกายของทหารใหม่