ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ ผบ.ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 7 ธ.ค.60 พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ,ตรวจเยี่ยมโรงนอนทหารใหม่ และตรวจโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย ตามนโยบาย ของมทภ.3 โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ