ประชุมกับคณะกรรมการจัดการขยะในชุมชน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 7 ธ.ค. 60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการขยะในชุมชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะพร้อมเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ไขปัญหาขยะและเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายเสงี่ยม วงศ์หล้า ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน