ฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 7 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ตามสถานีต่างๆ 6 สถานีดังนี้ 1. การติดต่อสื่อสาร 2. การปฐมพยาบาล 3. ท่ายิง 5 ท่า 4. ลูกระเบิดขว้าง 5. ป้อมสนาม 6. บุคคลท่าเบื้องต้น ( แถวชิด )