ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรของร้อย.สสก. ร่วมเกี่ยวข้าวกับกำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 ธ.ค.60 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรของร้อย.สสก. ร่วมเกี่ยวข้าวกับกำลังพล ร้อย.สสก. และดูความเรียบร้อยในการเตรียมพื้นที่ในการต้อนรับของ ผบ.ร.7