ทหารใหม่ เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ ตามสถานี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 5 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ ตามสถานี แบ่งเป็น 4 สถานนี ดังนี้ 1 สถานีที่ 1 ยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2 สถานีที่ 2 การใช้อาวุธประจำกายถาม-ตอบ ปฏิบัติ 30 ข้อ 3 สถานีที่ 3 การลาดตระเวนเเละระวังป้องกัน 4 สถานีที่ 4 การพักเเรมในสนาม